Mandaly – umělecká díla se symbolickým a meditativním významem

Mandaly – buddhistické obrazy – jsou často považovány za schéma nebo symbol ideálního vesmíru. Vytvoření mandaly znamená proměnu vesmíru plného utrpení v radost. Ve své nejzákladnější podobě jsou mandaly kruhy umístěné ve čtverci a uspořádané do částí, které jsou rozmístěny kolem jednoho centrálního bodu.

 

Historie mandal

Mandaly vznikly jako součást buddhistického učení a umění. Brzy se však začaly objevovat i v hinduismu a dalších náboženských praktikách. Buddhističtí mniši, kteří putovali po Hedvábné stezce, starobylé síti obchodních cest spojující Východ a Západ, přinesli buddhismus do dalších zemí a rozšířili praxi malování těchto duchovních kompozic do dalších částí Asie. Díky nim se mandaly ve 4. století objevily v oblastech, jako je Tibet, Čína a Japonsko. Vzory mandal se vytvářely na zemi pomocí kovu a malé trubičky, která umožňovala přesnou strukturu a uspořádání zrn. Vytvoření mandaly trvalo i několik týdnů – a krátce po dokončení byla mandala zničena, aby odpovídala buddhistickému přesvědčení, že nic není trvalé.

ai-generated-g6129a47f1_1280

 Meditační prvek

Mandaly se postupně staly oblíbeným meditačním prvkem v celé řadě kultur. Pomáhají meditující osobě představit si, jak dosáhnout dokonalého já. V současné době je najdeme také v jógových studiích, lapačích snů, kde slouží jako prostředek ochrany spícího jedince, v léčitelských kruzích, což je praxe pocházející od původních obyvatel Ameriky, a v dalších meditačních praktikách. Zvyk vytvářet a sbírat mandaly je procesem transformace, jehož cílem je obnovit vnitřní klid a moudrost člověka.

Typy mandal

V různých kulturách se vyskytují různé typy mandal, které se používají k různým účelům – jak uměleckým, tak duchovním. Setkat se můžeme se třemi hlavními typy mandal:

1. Výuková mandala

Výukové mandaly jsou symbolické. Každý tvar, linie a barva představují jiný aspekt filozofického nebo náboženského systému. Student si vytváří vlastní mandalu na základě principů designu a konstrukce a promítá do ní vizuální symboliku všeho, co se naučil. Výukové mandaly slouží svým tvůrcům jako barevné mentální mapy.

2. Léčivá mandala

Léčivé mandaly jsou intuitivnější než mandaly výukové a jsou vytvářeny za účelem meditace. Léčivé mandaly mají přinášet moudrost, vyvolávat pocity klidu a usměrňovat soustředění a koncentraci.

3. Písková mandala

Buddhističtí mniši již dlouho používají pískové mandaly jako tradiční náboženský prvek. V rámci těchto komplikovaných vzorů využívají různé symboly z barevného písku, které představují pomíjivost lidského života.

drevena mandala na zed

 

Symbolika v mandalách

Složité kruhové tvary obsahují společné symboly. Tradičně se do nich promítá abstraktní podoba Buddhovy mysli, nejčastěji znázorněná jako kolo, strom, květina nebo drahokam. Střed tvoří tečka, která je považována za symbol bez rozměrů. Jde o výchozí bod, počátek kontemplace a oddanosti božstvu. Odtud je tečka obklopena liniemi a geometrickými obrazci, které symbolizují vesmír. Obklopuje je vnější kruh znázorňující cyklickou povahu života. Mezi běžné symboly mandaly patří například:

  • Kolo s osmi paprsky:

Kruhový charakter kola je uměleckým znázorněním dokonalého vesmíru. Osm paprsků představuje osmidílnou stezku buddhismu, souhrn praktik, které vedou k osvobození a znovuzrození.

  • Zvony:

Symbolizují otevřenost a vyprázdnění mysli, do níž pak může vstoupit moudrost a jasnozřivost.

  • Trojúhelník:

Obrazce směřující vzhůru představují akci a energii, směřující dolů symbolizují tvořivost a snahu o poznání.

  • Lotosový květ:

Jde o posvátný symbol buddhismu, jehož symetrie reprezentuje rovnováhu. Stejně jako se lotos vynořuje zpod hladiny ke světlu, obrací se i člověk směrem vzhůru k duchovnímu probuzení a osvícení.

  • Slunce:

Je oblíbeným základem moderních vzorů mandal, obvykle představuje vesmír a často je spojováno s životem a energií.

mandala na zed lotosovy kvet

 

Jak vytvořit mandalu

Pokud zatoužíte vytvořit si mandalu, můžete buď použít mandalovou předlohu, nebo si můžete nakreslit vlastní mandaly na bílý papír. Jednou z možností je tvorba mandaly od ruky, technikou automatické kresby, další možností je tvoření mandal podle návodů. K tvorbě mandal lze využít také různé pomůcky, jako je kružítko, pravítko nebo šablona pro tvoření mandal.

Také materiál pro mandaly může být různý, stejně jako jejich provedení. Mandaly mohou být dvojrozměrné i trojrozměrné. Lze je sypat, kreslit, skládat z přírodních materiálů nebo tvořit z korálků. Nejrozšířenější variantou je tvorba na papír.

mandala na zed harmonie

 

Mandala pro vnitřní harmonii

Kromě toho, že jsou mandaly výjimečné jako samostatná umělecká díla vyzařující energii, mají i symbolický a meditativní význam a určitě stojí za to seznámit se s nimi blíže. Ať už se rozhodnete pro vlastnoruční vytvoření mandaly, nebo sáhnete po některé z našich dřevěných mandal na zeď, nemůžete šlápnout vedle. Nejen při tvorbě, ale i při pouhém pozorování mandaly se naše nitro uklidňuje, mysl relaxuje a chaos se transformuje v harmonii. A proto se nelze vůbec divit, že jedna z našich krásných dřevěných mandal, které najdete v kategorii Dekorace na zeď, nese právě název Harmonie…

Další zajímavé články: