Strom života: symbol s hlubokým významem i v moderním světě

Se stromem života se pravděpodobně již setkal každý z nás. Patří k oblíbeným a hojně využívaným symbolům – a to nejen dnešní doby, ale i doby dávno minulé. Tento motiv byl totiž i v minulosti vyobrazován na náboženských a mytologických předmětech, které lidé uctívali, a cenili si jej pro jeho hluboký duchovní přínos. Víte, jaký význam je ve stromu života ukryt? Pojďme si jej přiblížit a nahlédnout také do historie.

Historie stromu života sahá před náš letopočet

Pokud bychom pátrali po historii stromu života, dostali bychom se pravděpodobně až do období kolem roku 7000 před naším letopočtem. Při vykopávkách v turecké osadě Domuztepe totiž bylo nalezeno nejstarší známé vyobrazení stromu života spadající právě do této doby. O čtyři tisíce let později byl tento symbol objeven u Acadianů, a to v podobě borovice. S jeho ztvárněním v nejrůznějších podobách se však setkáme také ve starověkém Egyptě či Mezopotámii a hojně byl využíván především v keltské kultuře.

 

Symbol mnoha kultur i náboženství

Jak vyplývá z předchozích řádků, strom života bychom v různých obměnách nalezli v nejrůznějších částech světa. Není tedy divu, že je s ním spojeno i mnoho kultur a náboženství:

 • V keltské mytologii platil za jeden z nejvýznamnějších symbolů. Keltové si uvědomovali, že bez stromů nelze žít, a proto byl chápán jako vyobrazení síly přírody, moudrosti a dlouhověkosti. Strom, zejména pak dub, pro ně byl také místem, které propojovalo svět živých se světem předků.

 • Stejně tak i slovanská mytologie považuje strom života za jeden z významných symbolů. V jejím pojetí je místem, kde přebývají bohové, a v jehož kořenech žije had či jiný démonický tvor. Strom je v tomto případě chápán především jako místo inkarnace celého Vesmíru.

 • V severské mytologii bychom nalezli strom života jako symboliku lidské psychiky. Jeho koruna znázorňuje vyšší já, střed lidskou osobnost a ego, kořeny pak podvědomé smysly.

 • Čínská mytologie vyobrazuje nejčastěji řezbu stromu života s fénixem a drakem jako symbolem nesmrtelnosti.

 • V křesťanství se často hovoří o stromu poznání a je spojen s prvním hříchem Adama a Evy.

 • Buddhismus uctívá strom Bodhi, pod kterým údajně seděl Buddha, když dosáhl osvícení.

 

70627778_130110588358348_7526981734437486592_n

 

 Věděli jste, že…
…strom života je obsažen i v dokonalé geometrii květu života? Nalezneme jej v něm po spojení středů určitých kružnic.  

 

Strom života v dnešním pojetí

V dnešní době, stejně jako v té minulé platí, že strom symbolizuje propojení nebe (koruna) a země (kořeny) a tedy všeho ve Vesmíru. Je symbolem naprosté provázanosti a může být tedy chápán i jako symbol lásky ke všemu živému a propojenosti vztahů. Významů má však ještě mnohem více:

 • Strom je znázorněním stability – je pevně zakotven svými kořeny v zemi a i v dobách bouří či poryvů větrů působí dojmem vyrovnanosti. Přináší nám tedy pocit ochrany, bezpečí a klidu, v dnešní rychlé době je chápán také jako ochránce před stresem.

strom_zivota_3

 • Je taktéž symbolem růstu – sám roste spoustu let, během kterých musí odolávat nepřízním počasí, změnám ročních období atd. V přeneseném smyslu tedy podporuje vytrvalost, houževnatost, cestu vpřed a dodává sílu pro překonání překážek.
 • V symbolice stromu života můžeme nalézt také radost ze života. Strom totiž znázorňuje koloběh života – na podzim shodí listí a zcela opadá, na jaře opět vyraší novým životem. Symbolizuje tedy nevyhnutelné etapy, které jsou součástí našich životů a nabádá k radosti v každém okamžiku.

 • Nahlédneme-li na stromy zblízka, zjistíme, že každý je jedinečný – a přesně tuto jedinečnost symbolizuje i strom života. Poukazuje tedy na unikátnost každého jednotlivce, a tím pestrost ve světě. Podporuje individualitu a pomáhá v růstu na základě nasbíraných zkušeností.

 • Tak jako má strom pevné kořeny, je třeba, abychom měli pevné kořeny i rodinné. Strom života proto symbolizuje také rodinu – a i když větve (členové rodiny) míří do nejrůznějších směrů, kořeny (rod) vždy zůstávají pevné a spojené.

V symbolice stromu života tak najde sílu a stabilitu každý, kdo má otevřené srdce. Koloběh života je neúprosný a právě strom života v něm pomůže ukotvit stabilní kořeny a podpoří růst. Je tu, aby vám dodal sílu, kdykoliv ji budete potřebovat.

V naší nabídce věnujeme stromů celou sekci. Podívejte se na naši nabídku stromů a vyberte si ten pravý pro Vás.