Rodostrom a jeho historie

Prastaré rčení praví, že krev není voda. Něco na tom bude. Sílu a nenahraditelnost příbuzenského pouta si pravděpodobně uvědomuje každý z nás. Možná, že právě naše vnímání krevního pouta je jedním z důvodů, proč se lidé zajímají o historii svého původu. Zkoumáním rodinných kořenů se zabývá pomocná historická věda genealogie. A jednou z jejích součástí je rodostrom neboli rodokmen.

Historie rodostromu

Neexistuje žádný vědecký důkaz o vzniku prvního rodostromu. Jeho původ však sahá pravděpodobně k duchovním uměleckým dílům z období středověku. Nejstarší světově známý strom byl vytvořen v 11. století a byl použit v rukopisech. Další najdeme například ve vitrážích, nástěnných malbách, kamenných řezbách, a dokonce i na výšivkách nebo třeba slonovině. Rodostrom je obvykle vyobrazován jako strom nebo vinná réva rozprostírající větve, přičemž každá z těchto větví symbolizuje jednoho z potomků v rodokmenu.

V období renesance začaly vznikat stromy vyobrazující sled panovníků, případně stromy zobrazující spolupachatele zločinu. Znalost rodového původu byla velmi důležitá například pro vladaře, kteří těchto informací využívali při obsazování významných postů. Díky znalosti rodové historie totiž věděli, jak příslušníci jednotlivých rodů jednali v minulosti, jaký postoj měli k dřívějším panovníkům a jak se zachovali v krizových situacích. Moudří panovníci uměli takových znalostí využít k tomu, aby učinili správná rozhodnutí. A pozadu nezůstávaly ani šlechtické rody. Nechávaly zdi svých sídel vyzdobit rodostromy svých předků, které dokládaly historický původ a důležitost jejich rodu. Rodopisné informace o příslušnících rodů se pak přirozenou cestou šířily dál, což přispívalo k větší slávě rodu a samozřejmě i k jeho důvěryhodnosti.

Vztahy v rodinném rodostromu byly znázorňovány různými způsoby. Oblíbené byly například symboly zvířat, případně se používaly stuhy se jmény ve tvaru srdcí nebo na řetězech, které měly podtrhnout rodinné pouto.

Moderní genealogie

Genealogie zažila hlavní boom asi před 20 lety. V té době však byly možnosti, jak se dostat k záznamům a zdrojům, jen omezené a nebyly k dispozici technologie. Díky průběžné elektronizaci obecních archivů a údajů z matrik a spoustě vymožeností, které dnes máme k dispozici, lze potřebné informace najít podstatně snáze a často z pohodlí domova. Cesta k rodopisným informacím nikdy nebyla snadnější.

rodostrom_drevozivota

 

Důvody pátrání po historii rodu

Impulzů, které nás mohou motivovat k pátrání po předcích, je nespočet. Jedním z nejčastějších důvodů je snaha zjistit kořeny své identity a zachovat znalosti o předcích, kteří přispěli k rodinným tradicím. Jindy se může jednat o prostou zvědavost, zda mezi svými předky nemáme nějakého šlechtice či hrdinu. Z čistě pragmatických důvodů může jít o sledování genetiky a rodinných zdravotních problémů. Anebo je to prostě jen zábava, případě čirý zájem o historii.

Když už se rozhodneme pátrat po historii svého rodu, máme možnost buď využít placenou službu a nechat si rodokmen sestavit, anebo se do pátrání můžeme vrhnout sami. To je sice o mnoho pracnější, ale vzrušení, které při mapování rodinného původu zažijeme, je nenahraditelné.

Vytváříme vlastní rodostrom

Jedním z prvních kroků je shromáždění dostupných dokladů, zejména rodných, oddacích a úmrtních listů a oznámení. Vyplatí se i návštěva hřbitovů v rodných obcích prarodičů – na náhrobcích lze někdy najít množství informací o pohřbených.

Velmi cenným zdrojem informací o historii rodiny jsou příbuzní. Od prarodičů můžete získat velké množství informací, stačí jen podnítit jejich chuť vypravovat vhodnými otázkami. Můžete se zeptat, co si pamatují z dětství, jaké mají vzpomínky na válečné období, co si pamatují o svých rodičích a prarodičích. Důležité je, abyste si vše zapisovali nebo nahrávali.

A pak následuje návštěva archivů a matrik, které jsou dnes již částečně elektronizovány. S grafickým ztvárněním rodostromu vám pak pomohou nejrůznější aplikace, případně můžete sáhnout po dekoračním bytovém doplňku ve formě rodostromu, jako je například dřevěná dekorace z naší dílny Dřevo života.

Fotoramecek_ptaci_strom_orech

Rodostrom není jen obrázek na stěně

Znát historii svého rodu pomáhá člověku uvědomit si své kořeny a svou vlastní identitu. Informace o tom, co dokázali naši předkové, nám mohou pomoci pochopit, čeho jsme schopni dosáhnout my sami. A určitě má smysl předat informace o předcích i příštím generacím, které možná budou rády v zaznamenávání osudů rodiny pokračovat.

Další zajímavé články: