Význam květu života – symbolu, který zaujal i Da Vinciho

Květ života patří k symbolům, s kterými se setkáváme poměrně často. Nejedná se však o výdobytek moderní doby. Tento obrazec se objevuje v nejrůznějších kulturách už od starověku. Je vyobrazován na posvátných artefaktech, najdeme jej ve vitrážových oknech, na oltářích, hrobkách i v symbolice gotických katedrál. Proč je tento symbol tak jedinečný a jaký je jeho skutečný význam?

Dokonalá posvátná geometrie a podstata všeho

Bez nadsázky se dá říci, že se květ života řadí k nejvýznamnějším symbolům posvátné geometrie. Tento obrazec, připomínající květinu, v sobě ukrývá 19 kružnic, které znázorňují základní matrici stvoření prostoru, času a forem, jednotu života a ducha a veškerou provázanost existujícího života a dění ve vesmíru. Ukrývá v sobě tedy podstatu všeho.

Postupný vývoj květu života

K vývoji květu života docházelo postupně:

  • Prapůvodem byl geometrický útvar označovaný jako rybí měchýř neboli Vesica piscis, který je symbolem první duality a prvního dne stvoření (tvoří ho dvojice protínajících se kružnic).

  • Vesica piscis byl dále rozšířen na sedm kružnic, kdy střed každé z nich leží na průsečíku první kružnice a jakékoliv další kružnice – označuje se jako Semeno života a každá kružnice představuje jeden den stvoření (značí ale také sedm sfér, sedm čaker, sedm not, sedm barev, sedm endokrinních žláz).

  • Dokreslením dalších kružnic na všechny průsečíky se dostaneme na podobu květu života s 19 sférami, které jsou symbolem hudební harmonie či škály světla. Každá z nich má navíc ve svém nitru pět Platónských těles, jsou propojením ženské a mužské energie a jejich geometrické matrice jsou základem pro vše skutečné.
  • Bod, který se nachází uprostřed květu života (a který existuje i neexistuje zároveň), představuje božskou energii, která se odtud pomocí kružnic vlnově šíří prostorem do nekonečnosti vesmíru.
   Věděli jste, že…
… spojením středů určitých kružnic květu života vznikne strom života – ústřední kabalistický symbol? 

 

„Květ života – jeho vzory najdeme po celém světě i v univerzu, je to prvotní jazyk Univerza, zdroj všech jazyků, čistý tvar s čistými proporcemi. Představuje cyklus ovocného stromu od plodu k semenu a zpět ke stromu v pěti fázích.“ – Drunvalo Melchizedek

Obrazec, který zkoumal i Leonardo Da Vinci

Dokonalá geometrie tohoto fascinujícího obrazce zaujala nejednoho myslitele. Uchvácen jím byl i renesanční italský malíř Leonardo Da Vinci, který v něm chtěl nalézt podstatu vesmíru i samotného člověka. Na základě poznatků římského architekta Vitruvia (odhalil, že pokud člověk roztáhne ruce, je jeho tělo přibližně stejně dlouhé na výšku i šířku) se mu podařilo naprosto dokonale zakreslit lidskou postavu do symbolu květu života, přičemž průsečíky kružnic přesně zapadly do míst, kam Da Vinci zakreslil roztažené ruce, a střed květu života se nacházel přímo v oblasti pupíku. Tím si ověřil, že se skutečně jedná o symboliku počátku vesmíru a stvoření člověka v jeho dokonalé formě. 

„Jsme mnohem víc, než víme. Před dlouhou dobou jsme se propadli z vysokého stavu vědomí dolů a teprve nyní se v nás začínají objevovat vzpomínky na to, co jsme zapomněli. Květ života existoval a znalo ho vše živé. Kdekoli jinde se ví, že je to vzorec stvoření, cesta dovnitř a ven; duch nás z této posvátné geometrie stvořil. Je to vepsáno v našich tělech, tyto informace jsou prastaré.“ Drunvalo Melchizedek

universe-gb2b5420c7_1920

 

Využití květu života v současnosti

Květ života se dnes používá v nejrůznějších formách – po celá staletí si však v sobě zachovává svoji hlavní podstatu, tedy Boží záměr, Božský plán, souhru neviditelných energií, které tvoří jednotu, v níž vše má nejen své místo, ale i účel a smysl. Květ života je podstatou všeho ve vesmíru, tedy i nás samotných, a umožňuje nám poznat zákonitosti sebe sama, našeho těla, mysli i duše. Navozuje rovnováhu v životě, na úrovni duševního, psychického i fyzického zdraví, pomáhá nám spojit se s posvátnou esencí života. Skvěle slouží k harmonizaci prostoru, k meditacím, nalezení sebe sama, ale třeba i harmonizaci vody. Jedná se o univerzální symbol energie, který svými vibracemi propojuje vše existující.