Novinky

Rovnodennost – astronomické předávání moci a utužování vztahů
Rovnodennost – astronomické předávání moci a utužování vztahů

 

Zima se s námi rozloučila a vládu nad krajinou předala jaru. Tento přechod z chladného ročního období do času plného pestrých květů a něžných vůní – jakoby kouzlem – zlepšuje naši náladu i energii. Z astronomického hlediska je dělicím okamžikem mezi těmito dvěma světy, chladným a hřejivým, magický den, na který připadá rovnodennost.

Co je rovnodennost

Pojďme se podívat na pojem rovnodennosti blíže. Latinské slovo aequinoctium, které označuje rovnodennost, tedy okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského rovníku, takže souměrně osvětluje obě zemské polokoule, znamená v překladu doslova „rovná noc“. To vyvolává dojem, že noc a den jsou stejné. Není to však tak úplně pravda. V den rovnodennosti mají den a noc podobnou, nicméně ne zcela stejnou délku. Rozdíl mezi dnem a nocí je několik minut.

Rovnodennost nastává dvakrát ročněna jaře a na podzim – a střídá se s letním a zimním slunovratem. Jarní rovnodennost na naší polokouli typicky připadá na 20. až 21. března a označuje okamžik změny astronomické zimy v astronomické jaro, zatímco podzimní rovnodennost připadá na 22. až 23. září a symbolizuje přechod astronomického léta v astronomický podzim.

rovnodennost

 

Magické kouzlo jarní rovnodennosti

První, ještě nesmělé sluneční paprsky zahánějí chmurné myšlenky, probouzejí přírodu k životu a lákají nás, abychom se také vytrhli ze zimní letargie. V kulturách na celém světě symbolizuje jarní rovnodennost znovuzrození, životní sílu a nové začátky. Je to čas, kdy začíná astrologický nový rok a moc přechází do rukou Berana. Tato doba nám přináší ideální příležitost nechat za sebou minulost, kterou jsme táhli jako kouli na noze, a vydat se vstříc novým zkušenostem.

Sílu rovnodennosti si lidé uvědomovali odnepaměti. Proto býval začátek jara a den rovnodennosti provázen různými rituály. Mezi zvyky, které praktikujeme i dnes, patří jarní detoxikace těla a typický úklid domácností a zahrádek. V minulosti se lidé při jarní očistě šlehali zelenými ratolestmi a polévali pramenitou vodou. Probíhalo také „otvírání studánek“ a vykrápění polí, které mělo sloužit jako ochrana klíčících semen.

Oslavy jarní rovnodennosti

Začátek jara a jarní rovnodennost se slaví v různých kulturách na celém světě. Nejproslulejší oslava se koná v anglickém Stonehenge. Na tomto místě se scházejí, bubnují a tančí lidé z celého světa. Novodobí keltští druidové, mystici i turisté, kteří si tuto událost nechtějí nechat ujít, se nemohou dočkat prvního jarního východu slunce nad proslulým magickým megalitickým kruhem.

stonghange

 

V Mexiku vítají lidé návrat mayského boha Kukulkána neboli Quetzalcoatla, který měl podobu opeřeného hada. Souvisí to s jevem, který se objevuje u pyramidy El Castillo, kterou postavili Mayové a která se nachází v centru archeologického naleziště Chichén Itzá. Když v době rovnodennosti zapadá slunce, na jedné straně stavby se začne plazit stín připomínající hada. Iluzi vytvářejí menší trojúhelníkové stíny vrhané jednotlivými stupni pyramidy.

Japonci slaví jarní rovnodennost obvykle v rodinném kruhu. Kromě rodinné pospolitosti také vyrážejí na hřbitov uctít památku svých zesnulých.

V Íránu označuje přesný okamžik jarní rovnodennosti první den prvního měsíce íránského slunečního kalendáře. Je to také začátek úžasného třináctidenního perského svátku nourúz, kterému se někdy říká perský nový rok. Oslavám tohoto svátku, který drží asi 300 milionů lidí na celém světě (především ve střední a západní Asii), předchází příval domácích prací. Po skončení jarního úklidu si rodiny dopřávají dekadentní jídla a někdy malují vajíčka, která představují plodnost. Poslední úterý před rovnodenností se koná rituál, při kterém lidé skáčou přes oheň. Symbolizuje to pocit obnovy, který nový rok nabízí. Poslední den oslav se rodina vydá na piknik, protože zůstávat doma přináší smůlu.

Naši předkové se se zimou loučili symbolickým vynášením Smrtky, Zimy či Morany, a následně se do uklizených domácností vnášelo léto v podobě rašících ratolestí ozdobených pentlemi.

Podzimní rovnodennost

V dobách starých Keltů a později Slovanů byla podzimní rovnodennost oslavou úrody a sklizně a poděkování Matce Zemi za její dary. Symbolem této oslavy bylo jablko představující nový život. Oslava jablek měla i praktický význam, protože právě jablka, společně s vinnou révou, byla plodinou, která se v tomto období sklízela nejvíce.

podzimni rovnodenost

Kromě oslav úrody se Keltové loučili s posledními teplými letními dny. Tančili kolem ohňů, popíjeli první mladé víno a medovinu. Navštěvovali také hřbitovy a místo květin kladli na hroby jablka.

Na tyto staré rituály později navázaly lidové slavnosti „posvícení“ a „hodokvas“. Sklizené plodiny se nakládaly a nechávaly zkvasit, aby dlouho vydržely a poskytly lidem obživu během obtížného zimního období. Kromě hodování a kvasů se konaly také průvody v krojích a ochutnávání prvních vín. To se zachovalo do dnešních dob jako vinobraní.

Rodinná i sousedská pospolitost

Jak jarní, tak podzimní rovnodennost vždy byla, alespoň na venkově, vnímána jako čas utužování sousedských a rodinných vztahů. A je to krásná tradice, která bezpochyby stojí za dodržování i dnes.

Číst článek
Ganesha: symbolem blahobytu, štěstí a moudrosti se sloní hlavou
Ganesha: symbolem blahobytu, štěstí a moudrosti se sloní hlavou

 

Ganesha (také Ganéša nebo Ganéš) je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších hinduistických bohů. A nejen to, je uznáván dokonce i mimo Indii. Je totiž Pánem štěstí. Zajišťuje prosperitu a úspěch a odstraňuje překážky – jak hmotné, tak i duchovní. Kromě toho je patronem vzdělání, moudrosti, výtvarného umění a literatury. V méně známé roli je Ganesha také ničitelem marnivosti, sobectví a pýchy. I proto se stal tolik oblíbenou dekorací, kterou si lidé přinášejí do svých domovů, aby jim pomohla podpořit výše zmíněné.

Obecně se má za to, že je Ganesha synem Šivy a Párvatí, ačkoliv starověké hinduistické texty se ohledně jeho původu neshodují a uvádějí různé další možnosti jeho zrození. Mimo Indii není příliš známo, že Ganesha má bratra Skandu, který je uctíván zejména v jižní Indii jako ztělesnění milosti, statečnosti a lásky ke ctnostným činům.

Vzhled Ganeshi

Podoba Ganeshi se v průběhu času měnila od podoby prostého slona na nejstarších vyobrazeních až po Ganeshu, jak ho známe dnes. V současné podobě má obvykle hlavu slona a obrovské břicho. Nejčastěji je vyobrazován se čtyřmi pažemi, ale jejich počet se může lišit (od dvou do šestnácti). Nejen počet rukou však bývá různý. Platí to i pro předměty, které Ganesha drží. Přitom každý z těchto předmětů má svůj specifický, velmi důležitý duchovní význam. Na různých vyobrazeních může Ganesha držet tyto předměty:

  • Bodec – slouží vodičům slonů k usměrňování slonů. Bodec symbolizuje, jak by měl člověk odvést duši pryč od nenávisti, stejně jako vodič odklání slona ze zrádné cesty.
  • Zlomený kel – proslulý písař a patron písma a vzdělanosti Ganesha použil svůj zlomený kel k napsání eposu Mahábhárata.
  • Kobra – předpokládá se, že Ganeshovo velké břicho v sobě ukrývá vesmír. Kobra omotaná kolem pasu připomíná, že Ganesha je Šivův syn. Někdy má Ganesha hada omotaného kolem krku, případně stočeného u nohou.
  • Lotosová základna – lotos symbolizuje čistotu a božskou energii života. Ačkoli koření v bahně jezer, jeho květ se každé ráno zvedá z kalné vody a otevírá se světu zcela čistý.
  • Smyčka – Ganesha ji používá k lapení obtíží, pomáhá usnadnit cestu k úspěchu.
  • Chobot – otočený doleva symbolizuje úspěch ve světě, což je pozice spojená s hospodářem. Otočený doprava představuje osvícení, což je správný směr pro ty, kdo kráčejí po duchovní cestě.
  • Jídlo – boha Ganeshu často vidíme s miskou rýže, s mangem nebo s miskou jeho oblíbených indických sladkostí laddus. Oběti z nich se často nechávají v jeho svatyni.
  • Krysa – tento tvor, který se dokáže prokousat téměř vším, symbolizuje Ganeshovu schopnost zničit každou překážku.

zlata ganesha

 

Jak přišel Ganesha ke sloní hlavě?

Ke sloní hlavě boha Ganeshi se váže hned několik různých vysvětlení. Ale nejznámější – a nejzajímavější – legenda praví, že Božská matka Párvatí si jednou při přípravě koupele uvědomila, že nemá strážce svého sídla, a proto setřela kurkumovou pastu, kterou měla při koupeli na těle, vytvarovala z ní chlapce a vdechla mu životní sílu. Pak jej pověřila, aby hlídal před branami jejího paláce a nikoho nevpustil dovnitř. Šiva, který se následně vrátil domů, se rozlítil, když jej Ganesha nechtěl vpustit do paláce, a ve vzteku chlapci usekl hlavu. Párvatí se nesmírně rozzuřila a rozhodla se vše zničit. Svůj plán byla ochotna přehodnotit pouze za podmínky, že Ganesha bude opět přiveden k životu a že bude navždy uctíván před ostatními bohy. 

Šiva, který si mezitím uvědomil svou chybu, s jejími podmínkami souhlasil. Vydal se tedy v noci najít nějaké dítě, aby mu usekl hlavu a nasadil ji na mrtvé Ganeshovo tělo. Ale všechny matky v okolí pevně svíraly své spící děti v náručí, takže hlavu dítěte nesehnal. Nakonec našel malé slůně spící vedle slonice. Usekl slůněti hlavu, spojil ji s tělem Ganeshi a přivedl jej zpět k životu. A proto má Ganesha sloní hlavu.

drevena ganesha na zed orech

 

Patron nových začátků

Ganesha patří do skupiny mocných božstev a je symbolem blahobytu, štěstí a moudrosti. Jeho vyobrazení a sošky najdeme v celé Indii, Nepálu, na Srí Lance, v Thajsku, na Bali, v Bangladéši a v zemích s velkou populací etnických Indů, včetně Fidži, Mauricia a Trinidadu a Tobaga. Pokud také zatoužíte mít doma ochránce, který vám pomůže odstranit překážky a dojít nejen blahobytu, ale i moudrosti, můžete si vybrat z našich krásných dřevěných obrazů na zeď.

Další zajímavé články:

Číst článek
2 položek celkem