Silová zvířata: spojenci, díky nimž můžeme lépe poznat sami sebe

Životy lidí a zvířat jsou od nepaměti propojeny. V dávných dobách byla zvířata pro lidi buď potravou, nebo hrozbou. Museli je proto velmi dobře znát, rozpoznat jejich stopy, porozumět jejich chování a výskytu v přírodě. Bez těchto znalostí by lidstvo nepřežilo. A právě toto propojení a hluboké znalosti lidského a zvířecího světa se staly součástí spirituálních učení. Dodnes se práci se zvířaty na duchovní úrovni věnují především šamani. A právě z šamanismu pochází i nyní tolik vyhledávané objevování a poznávání silových neboli totemových zvířat a práce s nimi.

Silové zvíře jako duchovní ochránce

Nejen šamani, ale i lidé moderního světa věří, že každý člověk má ve své duši ukrytého svého duchovního ochránce právě v podobě silového zvířete, které je silně spojeno s jeho spirituálním růstem, psychikou i konkrétními vlastnostmi. Každý z nás tak má v sobě zakořeněný otisk, archetyp nějakého zvířete (možno i několika) a jejich vlastností. A právě tento archetyp nás určitým způsobem vede, dodává nám sílu v různých oblastech života a napomáhá nám rozhodovat se, co je správné.

Žádné silové zvíře není lepší či horší

Pokud známe své silové zvíře, jsme schopni objevit své dary, propojit se s naší duší. Tyto nápomocné bytosti jsou vlastně našimi rádci,eagle-geea1528a4_1280 průvodci i učiteli. Poskytují nám ochranu, dodávají sílu, povolávají do našich životů více moudrosti, pomáhají nám pracovat s našimi slabými stránkami, vnášejí světlo do našich stínů, pomáhají nám zvládat naše strachy a bolesti. Jejich podpůrné energie jsou tu neustále s námi a naučíme-li se s nimi pracovat, dokážeme rozvíjet svou intuici a žít v přítomnosti, budeme trpěliví, vytrvalí, odvážní. A zároveň získáme průvodce, který nám bude při našich každodenních činnostech zajišťovat podporu a vedení na fyzické, emocionální i spirituální rovině.

Silových zvířat existuje celá řada a naší duši nemusí být přiděleno pouze jedno, můžeme jich mít několik, například i jedno pro každou čakru. Mnoho lidí však má pocit, že potřebují silné zvíře, jako je například lev, a obávají se toho, aby neobjevili například myš, což by jim ubralo na kvalitách. Tak to ale rozhodně není – žádné zvíře není lepší či horší, všechna mají své kvality a své energie, které jsou důležité právě pro danou osobnost.

  

Jak poznat své silové zvíře?

Nejběžnějším způsobem, jak se napojit na své silové zvíře, je právě využití šamanských technik. Nejčastěji se lidé propojí se svým silovým zvířetem za zvuku šamanských bubnů. Mnohdy však stačí i běžná meditace, kterou můžete absolvovat buď v klidu domova, nebo podstoupit vedenou meditaci. Někteří z nás jsou se svými silovými zvířaty propojeni po celý svůj život, potkávají se s nimi při různých situacích, aniž by si uvědomovali, že se jedná právě o jejich skrytého pomocníka – proto možná postačí, když se zastavíte a zkusíte v klidu zapřemýšlet, které zvíře je vám blízké. Zjistíte třeba, že své silové zvíře už velmi dobře znáte, jen naplno nevyužíváte jeho sílu. A samozřejmě jsme pak také propojeni se zvířaty, která se objevují v našem horoskopu v čase našeho narození – ať už těmi dle západní nebo východní astrologie.

Podpora totemových zvířat v praxi

Jakmile se spojíte se svým silovým zvířetem, případně si na základě svého citu a zkušeností vyberete to, které je vašemu srdci nejbližší,  můžete jej nejen žádat o pomoc a obracet se na své nitro, ve kterém je ukryto, ve chvílích, kdy jej budete potřebovat, ale můžete jeho sílu podpořit i tím, že si jeho vyobrazení umístíte do interiéru. V naší nabídce dřevěných dekorací najdete širokou nabídku dřevěných obrazů, které vyobrazují zvířecí motivy. Umístěním v interiéru (ať už doma, v kanceláři či kdekoliv jinde) do něj vnesete čistou sílu přírody propojenou s jedinečnou zvířecí energií pro harmonizaci prostoru, vašeho těla i duše.

472-4_drevena-dekorace-na-zed-vlk-orech

 

Vlastnosti a síla zvířat pro vaši podporu

Jak už jsme zmínili v úvodu, každé zvíře v sobě ukrývá jedinečné vlastnosti a energie, kterými podporuje vaše fyzické, psychické i spirituální bytí. Pojďme si proto alespoň ve stručnosti představit některá z nich:

  • Lev – hrdost, věrnost, ušlechtilost. To jsou základní charakteristiky lva, který je hrdý na to, kým je. Je odvážný, pomáhá vám postarat se sami o sebe, usnadňuje řešení těžkých situací, dodává sílu a když je potřeba, dokáže se porvat za sebe i své nejbližší. Zároveň je schopen varovat před problémy a náročnými situacemi.

 

  • Slon je symbolem zdravé moudrosti a dobré paměti, hlubokého uzemnění a duchovního rozvoje. Posiluje naše vrozené vůdčí  schopnosti a zároveň má respekt i k tomu nejmenšímu a nejslabšímu jedinci. Slon nás chrání před nebezpečím, dodává pocit jistoty a bezpečí, podporuje nás a dodává nám vyrovnanost. Učí nás naslouchat druhým i sobě.

589_dekorace-na-zed-slon-orech 

  • Vlk – zvíře, které žije v utajení, a proto je silovým zvířetem introvertů. Podporuje uzemnění, posiluje laskavost a pocit sounáležitosti, směřuje ke správným činům a vede na cestě k poznání pravdy. Manifestuje také hluboké spojení s instinkty a intuicí, učí nás rovnováze mezi samotářstvím a socializací. Vlk dodává sílu a vytrvalost.

 472-2_drevena-dekorace-na-zed-vlk-cerna

  • Kočka – ne nadarmo se říká, že kočky mají šestý smysl. Ti, kteří mají kočku jako silové zvíře, vynikají jasnozřivostí a vnímáním toho, co se děje mezi nebem a zemí. Kočka zároveň čistí energie, propůjčuje sílu jednat rychle a instinktivně, pomáhá s budováním vitální energie a vnitřním vedením. Učí naslouchat sobě samým, je nezávislá a umí se o sebe postarat.

 

  • Kůň je považován za průvodce a bojovníka, který dodává životní sílu a odvahu, moudrost i intelekt. Je taktéž spojen se sexualitou a sociálními vztahy. Kůň nám napomáhá vážit si svých schopností a podporuje jejich rozvoj. Zároveň poskytuje ochranu před temnými silami a je jakýmsi prostředníkem mezi pozemským a oním světem. Do domova vnáší hřejivé teplo a moudrost.

571-4_dreveny-obraz-kun-orech

  • Liška je vnímána jako prohnaná, což vypovídá o její jedinečné schopnosti předvídání a plánování předem. Podporuje vhled, rozvoj našeho myšlení, pochopení sebe sama a důvěru ve vlastní rozhodnutí. Zároveň probouzí vědomou spiritualitu, umožňuje činit moudrá rozhodnutí a nalézt vlastní cestu. Chybí-li vám autorita, je to právě liška, která ji podpoří.

 

  • Tygr je silovým zvířetem, které podporuje naši sílu a koncentraci. Umožňuje nám zklidnit svou mysl a vstoupit do čistého stavu vědomí, dopřává nám čerpat ze síly přítomného okamžiku. Zároveň je tygr tím, kdo nám vnukává nové nápady, zbavuje nás strachu a úzkosti a ukazuje nám, jak rozvíjet svou osobnost, individualitu a jedinečnost.

 

  • Zebra je černo-bílá a je tedy ideálním zvířetem, které nám pomůže zbavit se černo-bílého pohledu na svět. Umožní nám poznatprotiklady v nás samých a odhalí to, co je na první pohled skryto. Zebra podpoří spolupráci s ostatními a pospolitost ve skupině či týmu. Díky ní začnete vnímat život s důvěrou a jako zázrak, který vám byl umožněn.

763-2_dreveny-obraz-zebra-cerna 

  • Motýl je symbolem vzdušné lehkosti bytí, svobody, světla a kreativity. Prožíváte-li chvíle emocionálních či duchovních změn, je to právě motýl, který vám umožní s lehkostí je zvládnout. Dovolí vám opustit vaši minulost a otevře vám dveře pro cestu vpřed. Podpoří vaši důvěru v sebe sama a pomůže s nastolením harmonické rovnováhy mezi vnitřní silou a zranitelností.

Dovolte svému silovému zvířeti, aby vás podpořilo na vaší cestě životem, nechte se ochraňovat a zároveň podporovat, objevte svého učitele a průvodce a umožněte svému bytí nabrat nový směr. Se zvířecími průvodci je to možné…